Šobrīd mūsu valsts sistēmā bērns autists pilnvērtīgi dzīvot nevar

Septiņus gadus Rēzeknē darbojas “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” , kas apvieno ģimenes, kurās bērniem ir noteikta diagnoze – autisms. Biedrība raksta projektus, piesaista līdzekļus, lai varētu reģionā organizēt nodarbības bērniem, pieaicināt nepieciešamos speciālistus un arī atbalstīt vienam otru. Par…

BIEDRĪBAS BRAUCIENS UZ LĪVU AKVAPARKU!

Arī šogad 19.jūnija rītā biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” organizēja saviem bērniem un viņu vecākiem braucienu uz Līvu Akvaparku.Laiks bija jauks, kas bērniem ļāva ar lielu sajūsmu un nepacietību sagaidīt autobusu, kas viņus un viņu vecākus nogādātu uz Līvu…

IKDIENAS DARBS BIEDRĪBAS “AUTISMA ATBALSTA PUNKTS RĒZEKNĒ” NODARBĪBU KLASĒ!

BIEDRĪBA IR REĢISTRĒTA SOCIĀLO PAKALPOJUMU REĢISTRĀ UN ARĪ TURPMĀK SNIEGS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMUS SAVIEM BIEDRIEM!

SĀKOT AR 2018.GADA DECEMBRI BAK (BIOAKUSTISKĀ KOREKCIJA) IR PIEEJAMA ARĪ RĒZEKNĒ BIEDRĪBAS “AUTISMA ATBALSTA PUNKTS RĒZEKNĒ” BĒRNIEM!