Aktivitāšu nedēļa “ADAMOVA-2021”

Paldies sakam mūsu pasniedzējiem Aivaram Kaupužam, Aldim Ciukmacim un Mārim Klaučam par aizraujošām nodarbībām un palīdzību brīvdabas aktivitāšu organizēšanā, Ingai Vilkaušai, Viktorijai Šelomijenko un profesoram Mārtiņam Gulbim par bērnu un vecāku izklaides šoviem, Irēnai Seimanei par bērnu izvizināšanau ar poniju Berta, atsaucīgajam Latvijas Sarkanā krusta kolektīvam ar Guntu Stepiņu priekšgalā, jaukajam šoferim Vasīlijam Puķinskim un Arnoldam Šķerskānam par ekskursiju, protams liels paldies arī mūsu atbalstītājam SIA “Light guide optics international” un SIA „YARR GAMES” par finansiālo atbalstu, paldies vecākiem un bērniem par aktīvu līdzdalību ,draudzību,izturību visās aktivitātēs. Ēdināšanas uzņēmumam Pumpuri par garšīgām pusdienām, kā arī Sandrai un Edgaram par aktivitāšu plānošanu un organizēšanu!