Audio-vokālās korekcijas metode Tomatis jau Rēzeknē!

JAU NO JŪNIJA RĒZEKNĒ BŪS PIEEJAMA AUDIO-VOKĀLĀ KOREKCIJA PĒC TOMATIS METODES!

Turpinot veiksmīgo sadarbību ar Sankt-Pēterburgas klīniku „Doktrina”, jau no 2021.gada jūnija Rēzeknē būs iespēja bērniem iziet audio-vokālās korekcijas kursu pēc Tomatis metodes.

TOMATIS metodi izveidoja franču ārsts un foniatrs, otolaringoloģijas speciālists Alfreds Tomatis, kas savu profesionālo darbību veltīja pētījumiem par auss un balss mijiedarbību. Tomatis uzskatīja, ka auss ir nozīmīgākais orgāns cilvēka apziņas veidošanā. „Tomatis” darbības princips – audio sensorā stimulācija. Skaņas signāli tiek raidīti kaula vadāmības ceļā-galvas kausa augšējā daļā, un gaisa vadāmības ceļā – skaņu viļņiem nonākot ārējā ausī.

Tomatis metodi izmanto:
• valodas attīstības veicināšanai
• runas traucējumu mazināšanai
• motorikas funkciju veicināšanai
• ja mācību problēmas skolā-uzmanības, koncentrēšanās deficīts;grūtības rakstīt, lasīt balsī, grūtības teksta sapratnē, grūtības diktātu rakstīšanā, neorganizētība, pamošanās grūtības, nogurums, mācību interešu trūkums, nepašpārliecinātība, komunikatīvo iemaņu trūkums
• ja vispārējā attītības aizture,
• Dauna sindroms,
• autiskā spektra traucējumos un c.

TOMATIS metode ir pierādījusi savu efektivitāti cilvēkiem ar autisma spektra traucējumiem, uzvedības traucējumiem. Tomatis metode veicina citu metožu efektivitāti, tai ierādāma globāla veicinātāja loma. Tā ir sensorās integrācijas metode gan valodas attīstības aiztures, gan emocionālas attīstības aiztures, gan psihiskās attīstības aiztures korekcijā darbam ar īpašiem bērniem.