BIEDRĪBA SAVĀS TELPĀS UZŅEM ĀRZEMJU SPECIĀLISTUS

Biedrībai „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” ražīga ir izdevusies 2017.gada nogale, kad Rēzekni apciemoja, un, gan individuālas konsultācijas bērniem, gan padomus vecākiem sniedza savās jomās vispāratzīti un kompetenti ārzemju speciālisti.
Biedrībai „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” ir noslēgts sadarbības līgums Sankt-Pēterburgas klīniku “Prognozmed”, kā rezultātā 2015.gada decembrī un 2016.gada oktobrī uz Rēzekni bija atbraukuši Sankt-Pēterburgas klīnikas “Prognozmed” speciālisti un kopumā no 30 (trīsdesmit) bērniem atlasīja tos 16 (sešpadsmit) bērnus, kuriem šī klīnika bija spējīga palīdzēt.2016.gadā un 2017.gadā Biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” organizēja ziedojumu vākšanas kampaņas un kopumā 13 (trīspadsmit) bērni no Rēzeknes, Līvāniem, Ludzas, Rīgas un Baldones kopā ar vecākiem devās uz 2 (divu) nedēļu ilgu rehabilitāciju Sankt-Pēterburgas klīnikā “Prognozmed”.
2017.gada 28.oktobrī uz Rēzekni bija atkal atbraukuši minētās klīnikas speciālisti, neirologs Aleksandrs Munkujevs un mūzikas terapeite Inga, apskatīja vēl 14 (četrpadsmit) bērnus ar dažādām autiskā spektra izpausmēm, un noteica, kuriem no šiem bērniem klīnika ir spējīga palīdzēt. Kā rezultātā 2018.gadā vēl 8 (astoņas) ģimenes varēs doties uz 2 (divu) nedēļu rehabilitāciju šajā klīnikā.
2017.gada 22.novembrī uz Rēzekni atbrauca un 12 bērniem un to vecākiem sniedza individuālas konsultācijas bērnu psihiatrs Jurijs Stratovičs no Ukrainas, Kijevas īpašo bērnu atbalsta centra radītājs un vadītājs. Konsultācijas izvērtās ļoti produktīvas, jo Stratoviča kungs ne tikai veica bērnu apskati, bet arī dalījās pieredzē ar vecākiem, kā pareizi mājas apstākļos darboties ar šiem bērniem, mazinot viņiem trauksmes un stresa izjūtas.Bez tam, visiem mūsu biedrības biedriem tagad ir iespēja elektroniski uzdot Stratoviča kungam visus savus jautājumus uz ko nekavējoties tiek sniegta atbilde.
2018.gada 6.decembrī Rēzeknē viesojās un diskusiju ar biedrības vecākiem vadīja Maskavas Autisma centra vadītāja Jekaterina Meņa. Paredzēto 3 stundu diskusija izvērtās par 6 stundu diskusiju, jo vecākiem bija ļoti daudz jautājumu, uz kuriem tika sniegtas konkrētas atbildes. Gan vecāki, gan Meņas kundze bija gandarīti par interesanto un lietderīgo diskusiju, kā rezultātā panākta vienošanās par atkārtotu Meņas kudzes vizīti Rēzeknē.