BIEDRĪBA UZVARĒJA VEIKALU TĪKLA OTRĀ ELPA KONKURSĀ

Labdarības veikali Otrā Elpa Rīgā un Liepājā kopš 2011. gada rīko regulāru finansējuma konkursu Otrās elpas Stipendija, atbalstot dažādas sociālas iniciatīvas visā Latvijā. Reizi ceturksnī no saņemtajiem pieteikumiem balsošanai tiek izvirzīti trīs projekti.
2017.gada 3. stipendiju konkursa uzvarētāji – biedrība „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” ar projektu – attīstošu un izglītjojošu nodarbību nodrošināšanai bērniem ar īpašām vajadzībām.
Nodarbību klāstā ietilpst:
• ergoterapija (2 x mēnesī, 10-12 bērniem)
• audiologopēda nodarbība (individuālas nodarbības 2x mēnesī, 10-12 bērniem)
• fizioterapija (4 x mēnesī, 10-12 bērniem)
• nodarbības pie speciālā pedagoga (individuālas nodarbības 3 x mēnesī, 10-12 bērniem)
• nodarbības pie sociālā pedagoga (individuālas nodarbības 2 x mēnesī, 10-12 bērniem)