Ģimeņu dienas koncerts “Visi kopā!”!

2018.gada 15. maijā Starptautiskajā ģimeņu dienā jauniešu iniciatīvu projekta “Rozitten ceļotājs-3” ietvaros ATV jaunieši organizēja koncertu biedrības “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” bērniem un viņu vecākiem!
Pasākuma laikā viesus priecēja Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas deju kolektīvs un meiteņu vokālais ansamblis, duets – Evelīna Glorija Višņakova un Germans Puncuļs, Rēzeknes 6. vidusskolas skolniece Valērija Laganovska, kā arī Rēzeknes Katoļu vidusskolas jaunieši. Īpašu pārsteigumu bija sagādājuši arī Autisma atbalsta punkta bērni, iestudējot un parādot pasaku “Kukulītis” jaunā un interesantā interpretācijā, par ko īpaši jāpateicas teātra studijas „Joriks” aktierim un režisoram Kārlim Tolam, kurš ikdienā darbojas ar šiem bērniem teātra pulciņā! Koncerta noslēgumā visi kopā draudzīgi devāmies jautrās un atraktīvās rotaļās!
Mēs pateicamies visiem par atbalstu projekta realizācijā! Kā izteicās Autisma atbalsta punkta Rēzeknē vadītājs Edgars Šilins: “Paldies par jauko pasākumu un paldies, ka padarījāt mūsu bērnu ikdienu gaišāku un krāsaināku!”. Īpašu paldies gribam izteikt jauniešiem par projekta īstenošanu, Marutai Krustānei par uzaicinājumu un sirsnīgu attieksmi pret mūsu bērniem, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas direktoram Aivaram Vilkastem par izrādīto viesmīlību, kā arī visiem tiem biedrības „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” vecākiem un bērniem, kuri atrada laiku un atnāca, atbalstot šo jauko jauniešu iniciatīvu. Paldies Jums visiem!

Marija Mihailova, projekta autore, ATV 12.kl.skolniece
Edgars Šilins, biedrības “AAPR” valdes loceklis