JAUTRAIS ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS

29.12.2022.Biedribas ,, Autisma atbalsta punkts Rēzeknē,, Eglīte ar Salaveci, Sniegbaltīti, jautrību, dejām, spēlēm. Tika iedancots Jaunais gads un pavadīts vecais, saņemtas dāvanas, bij neviltota bērnu jautrība un kopā būšanas prieks. Paldies 5.vidusskolas direktorei par zāli, Salavecim un Sniegbaltītei par spēlēm, izklaidēm. Pasniedzējiem Kārlim, Aldim, Aivaram par palīdzēšanu un visiem pasniedzējiem par nodarbību vadīšanu visu gadu! Sponsoriem par ikgadēju palīdzību. Vecākiem un bērniem par kopābūšanu un jautrību. Edgaram par pasākuma organizēšanu, Sandrai par jautrības uzturēšanu.🎆🌲😘💖