IKDIENAS DARBS BIEDRĪBAS “AUTISMA ATBALSTA PUNKTS RĒZEKNĒ” NODARBĪBU KLASĒ!

BIEDRĪBA IR REĢISTRĒTA SOCIĀLO PAKALPOJUMU REĢISTRĀ UN ARĪ TURPMĀK SNIEGS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMUS SAVIEM BIEDRIEM!