Kontakti

18.novembra iela 16, Rēzekne

Tālrunis: 26184413; 26006394

www.draugiem.lv

edavs@inbox.lv

Vienotais reģistrācijas Nr. 40008190588 Bankas rekvizīti: AS SWEDBANK, SWIFT kods HABALV22, konta numurs LV09HABA0551034689577