LŪGUMS PALĪDZĒT!

Jau no paša sākuma, biedrība „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” nerīkoja konferences, seminārus, lekcijas, bet gan tika veikts reāls individuāls darbs ar katru bērniņu, visi biedrībai pieejamie līdzekļi tika virzīti speciālistu pieaicināšanai un to darba apmaksai, lai šiem bērniem varētu nodrošināt kvalitatīvas BEZMAKSAS individuālas nodarbības.
Sākot 2015.gada oktobra līdz 2019.gada maijam kaut uz vienu nodarbību mūsu klasē bija 98 bērni ar īpašām vajadzībām, arī no Rēzeknes, Ludzas, Viļānu, Kārsavas, Preiļu, Daugavpils un citiem novadiem, arī no Rīgas un pat Liepājas, un mēs vēlamies turpināt šo darbu. Visu nodarbību kvalitatīvai norisei, kā arī attiecīgo nodokļu apmaksai mēnesī nepieciešami EUR 1500,00.Informācija par biedrību pieejama šeit: http://www.autismsrezekne.lv
Bez tam, novērtējot to, ka šo 3 gadu laikā Sankt-Pēterburgas klīnikā jau bija 22 ģimenes, kuras sūtīja mūsu biedrība, klīnika Prognozmed ir gatava par ļoti lētu cenu iznomāt mūsu biedrībai aparatūru BAK un TOMATIS procedūru veikšanai tepat uz vietas Rēzeknē, kā rezultātā daudzām ģimenēm vairs nevajadzēs braukt uz Krieviju, bet varēs šī procedūras iziet tepat Rēzeknē, protams sākotnēji konsultējoties ar Klīnikas speciālistiem.
Biedrība jau uz šo klīniku nosūtīja savu speciālistu, kurš tika apmācīts, un jau kopš decembra Rēzeknē ir pieejama BAK procedūra. sadarbībā ar Sankt-Pēterburgas klīniku “PrognozMed”, biedrība izīrē no klīnikas speciālu aparatūru, lai tepat Rēzeknē veiksmīgi varētu bērniem veikt BAK (Bioakustiskās korekcijas) procedūras, kā rezultātā daudzām ģimenēm nav lieku reizi jāmēro ceļš uz Sankt-Pēterburgu, tādā veidā ekonomējot gan savu laiku, gan finansu līdzekļus. Aparatūras īres izmaksas mēnesī sastāda EUR 450,00.

Lai turpinātu šo procesu, uz Krievijas klīniku ir jāaizsūta speciālists, kuru speciāli klīnikā apmācīs darboties ar TOMATIS metodes aparatūru. Apmācības notiek 10 dienas, to kopējās izmaksas 1 cilvēkam ir apmēram EUR 2000,00 (ietverot dzīvošanu, transportu un apmācības).

Mēs nevēlamies taisīt biznesu uz šo bērnu rēķina, tāpēc meklējam atbalstītājus, kuri spēs palīdzēt apmācīt speciālistus, lai tie varētu par iespējami zemāku samaksu sniegt šos pakalpojumus tepat Latvijā mūsu biedrības “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” ietvaros, nevis veidojot savu privātpraksi.

Ja vēlaties atbalstīt mūsu biedrības darbu un centienus uzlabot cilvēku ar autiska spektra traucējumiem dzīvi, esiet laipni aicināti atbalstīt apvienību ar ziedojumu! Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tātad arī Jums pienāksies nodokļu atlaides.

Pārskaitījumu var veikt uz bankas kontu ar norādi “ziedojums”:
Nosaukums: Biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008190588
Juridiskā adrese Kr.Valdemāra iela 4-70, Rēzekne, LV-4601
Bankas rekvizīti:
Bankas nosaukums AS SWEDBANK
Bankas SWIFT kods HABALV22
Projektam paredzētā IBAN konta numurs LV09HABA0551034689577
Palīdzot citiem, palīdzi sev!