PALIDZĒSIM ANNAI UN SOFIJAI TURPINĀT IESĀKTO!

ANNA UN SOFIJA PJANKOVAS, 5 GADI, RĒZEKNE
Nepieciešamā summa: EUR 1400,00

Piecgadīgās dvīnītes Anna un Sofija izskatās kā pavisam parastas meitenes, taču patiesībā viņām ir nopietnas problēmas. Divu gadu vecumā kļuva pamanāms, ka Anna un Sofija atšķiras no saviem vienaudžiem: viņas neatsaucās uz savu vārdu, nerunāja, neskatījās acīs, nesaprata, par ko runā citi cilvēki, nekontaktējās ar apkārtējiem un nerotaļājās ar citiem bērniem. Viņas tikai skraidīja. Mieteņu runas prasmes atbilda 6 mēnešu vecu bērnu runāšanas prasmēm, viņas tikai izdvesa dažādas skaņas savā valodā. Dvīnīšu vecāki vērsās pie ārstiem, un neirologs uzstādīja diagnozi – autiskā spektra traucējumi. Tika noteikta medikamentoza ārstēšana. Meitenēm ļoti palīdz nodarbības pie dažādiem speciālistiem, ko organizē biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”: psihologs, ergoterapeits, speciālais pedagogs, audiologopēds un citi.
Veselības stāvoklis vēl vairāk uzlabojās pēc tam, kad viņas bija divreiz aizbraukušas uz Sanktpēterburgas neiroloģisko centru “Doktrīna”, ko arī palīdzēja noorganizēt biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”. Klīnikā Annai un Sofijai tika veikti visi nepieciešamie izmeklējumi. Pamatojoties uz izmeklējumu rezultātiem, klīnikas speciālisti izstrādāja un īstenoja individuālos 14 dienu ilgos “Tomatis” terapijas kursus un 10 dienu ilgos transkraniālās mikropolarizācijas kursus. Šie divu nedēļu un desmit dienu garie terapijas kursi deva pozitīvus rezultātus. Māsiņas sāka atsaukties uz saviem vārdiem, sāka saprast ikdienišķus norādījumus, sāka komunicēt savā starpā un ar pieaugušajiem, pat atkārtot šādas tādas zilbes, taču haotiskā runāšanā “savā valoda” ir saglabājusies. Tādēļ, lai nostiprinātu šos rezultātus un sasniegtu labākus, klīnikas speciālisti ir izstrādājuši atkārtotu ārstēšanas kursu, ko vajadzētu iziet jau šī gada jūnijā, savādāk jau sasniegtie rezultāti varētu zust un meiteņu attīstība varētu apstāties.
Mēs lūdzam Jūs veikt ziedojumu, lai meitenes varētu doties uz Sanktpēterburgas neiroloģisko centru “Doktrīna”, kur speciālisti sniegs konsultācijas un meitenes saņems nepieciešamo ārstēšanu. Paldies visiem, kas palīdzēs savākt nepieciešamos naudas līdzekļus!

Pārskaitījumu var veikt uz bankas kontu ar norādi “ziedojums Annai un Sofijai”:

Nosaukums: Biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008190588
Juridiskā adrese Kr.Valdemāra iela 4-70, Rēzekne, LV-4601
Bankas rekvizīti:
Bankas nosaukums AS SWEDBANK
Bankas SWIFT kods HABALV22
Projektam paredzētā IBAN konta numurs LV09HABA0551034689577