PIEDALĪJĀMIES LATGALES LŪGŠANU BROKASTĪS PREIĻOS!

Biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” tika ielūgta ņemt dalību Latgales lūgšanu brokastīs,ko organizēja Vuduslatgales pārnovadu fonds. Lūgšanu brokastīs liecības sniedza prezidenta kundze Andra Levite, biedrības “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” dibinātāja un valdes locekle Sandra Bičkova-Šilina, sportiste, trenere un uztura zinātniece Anita Siliņa, Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests Andris Ševels un arhibīskabs Buļs. Savukārt ar muzikālajiem priekšnesumiem uzstājās dziedātāja Aija Jermoloviča, ka arī biedrības “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” teātra grupa “Artisti” izrādīja savu jaunāko izrādi “Modernais rācenis”. Paldies sakām Viduslatgales pārnovadu fondam par uzaicinājumu un silto uzņemšanu!