PIEDALĪJĀMIES SPORTA FESTIVĀLĀ “NĀC UN SPORTO SEV PAR PRIEKU!”

Biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” saņēma Latvijas bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas speciālo ielūgumu un, pateicoties Rēzeknes pilsētas Domes atbalstam, agrā 2017.gada 15.novembra rītā 6 (sešas) ģimenes devās uz Rīgu, Elektrum Olimpisko centru, lai piedalītos sporta festivālā “Nāc un sporto sev par prieku!”.
Pēc apkopotās gala informācijas par dalībniekiem sporta festivālā piedalījās 486 dalībnieki no 35 vietām. No tiem 292 Rīgas iestāžu pārstāvji. Kopā ar 114 tiesnešiem, 162 pedagogiem, vecākiem un asistentiem Elektrum Olimpiskajā centrā bijām 762 cilvēki.
Mūsu bērni bija patiesi MALAČI, jo katrs piedalījās gandrīz visās 30 paredzētajās sportiskajās aktivitātēs, pat neskatoties uz dažbrīd ilgstošo gaidīšanu rindās. Pirms brauciena mēs vecāki uztraucāmies, kā tur viss būs, kā viss notiks, liels olimpiskais centrs, daudz dalībnieku, bet visas vecāku raizes pazuda jau ar pirmām sportiskām aktivitātēm, jo bērni labprāt darīja to, ko iepriekš nekad nebija pat uzdrošinājušies darīt, par ko vecākiem bija liels prieks un lepnums par saviem bērniem.
Biedrība no visas sirds pateicas Rēzeknes pilsētas domei, it sevišķi izpilddirektoram Raimondam Oļehno, kurš īsā laikā palīdzēja mums nokārtot transporta jautājumu, Jolantai Rimšai par izrādītām rūpēm un atbalstu, kā arī šoferim Staņislavam par izrādīto iecietību visa brauciena laikā. Atsevišķs paldies mūsu grupas vadītājam Aivaram Kaupužam par radīto iespēju piedalīties šajā interesantajā pasākumā, kā arī visiem vecākiem un bērniem, kuri uzdrošinājās barukt un piedalīties.