PROJEKTS “LIDOSIM KĀ PUTNI DEBESĪS”

Ir atnācis rudens visā savā krāšņumā. Ar savu krāsaino lapkriti, ražas novākšanas darbiem un rudenīgi spilgto saulīti, kas mijas ar sēņu lietu. Dienas kļūst īsākas un vakari garāki. Bet tas netraucēja biedrības „Autisma atbalsta

punkts Rēzeknē” ģimenēm savākties kopā un pavadīt brīnišķīgu sestdienu.
Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda, Rēzeknes pilsētas domes un SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” finansiālajam atbalstam, un, sadarbojoties ar biedrībām „Latgales pilots” un „Par stpru ģimeni”, kā arī ar jauniešu centru „Draugu centrs”, tika organizēts izklaidējošs pasākums ģimenēm, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām. Diena sākās lidlaukā „Mežāres”. Drošajiem pieder pasaule un mūsu bērniem tā pieder viennozīmīgi! Panorāmas lidojumu laikā pavērās burvīgi skati – tā bija iespēja vērot Latgales ezerus, laukus un rudenīgo dabu no putna lidojuma. Ikviena sejās bija redzams patīkams satraukums, kas mijās ar smaidu un mirdzošām acīm. Un nav pasaulē lielākas laimes redzēt savu bērnu tik priecīgu un sajūsminātu! Tā bija iespēja savienot patīkamo ar lietderīgo, jo pēc aizraujošajiem lidojumiem bērniem tika sniegtas informatīvas lekcijas, kā arī ekskursija pa lidlauku.
Dienas turpinājumā bija izbrauciens un Rēzeknes kartodromu, kur nepiespiestā gaisotnē bērni varēja pēc sirds patikas izbraukāties ar velokartiem un piedalīties dažādās aktivitātēs svaigā gaisā (atrakcijas un spēles bērniem, kopīga desiņu cepšana, aktivitātes ar īsto izpletni u.c.). Pasākuma beigās braucām „Draudzības bānītī” un meklējām laternas, kas veiksmīgi tika palaistas gaisā. Par pārsteigumu parūpējās Guntars Skudra ar ģimeni, kas sagādāja bērniem mīļas dāvaniņas.
Milzīgas paldies jāsaka visām ģimenēm, kas bija atbraukušas, kā arī paldies visiem, kas piedalījās šī pasākuma organizēšanā un īstenošanā!
Sīkāka informācija par biedrību un tās realizētajiem projektiem pieejama biedrības mājaslapā www.autismsrezekne.lv

Biedrības vārdā –
Samanta Gaile, Renāra māmiņa