Projekts – „Pavasara noskaņa dabā”

Šī gada 28.martā biedrība „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” īstenoja projektu „Pavasara noskaņa dabā” aktivitātes „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi” ietvaros. Biedrība organizēja izbraucienu dabā uz atpūtas vietu „Pērtnieki”, kurā piedalījās ne vien paši bērni, bet arī viņu vecāki, brāļi un māsas. Ikvienam tika dota iespēja ne tikai apskatīt krāšņo apkārtējo vidi, bet arī baudīt kopā būšanas prieku, realizējot projekta galveno mērķi – putnu barotavu izgatavošanu un uzstādīšanu. Tādā veidā bērni ar autiska spektra traucējumiem iemācījās paši savām rokām pagatavot putnu barotavas, darboties ar āmuru un naglām, attīstīja prasmi pašiem īstenot savas ieceres realitātē. Projekta ietvaros tika paredzēta arī izglītojošas informācijas sniegšana par dabā notiekošajiem dzīvības procesiem un norisēm.

Biedrība „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” vēlas pateikties visām ģimenēm, kas piedalījās projektā „Pavasara noskaņa dabā”, kā arī Latvijas vides fonda aizsardzības administrācijai, Draugu centram, Aigaram Novikam par palīdzību putnu barotavu sagatavju veidošanā un izglītojošas lekcijas vadīšanu, Jurim Strengam par autopakalpojumiem. Liels paldies SIA „VLAKON” kolektīvam par laipno uzņemšanu atpūtas kompleksā „Pērtnieki”, kā arī SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” par sniegto līdzfinansējumu projekta realizēšanā.

Atsevišķs paldies jāsaka SIA „Trans speed” vadītājam Vadimam Varlamovam par neatsveramu palīdzību biedrības ieceru īstenošanā.