BIEDRĪBAS “AUTISMA ATBALSTA PUNKTS RĒZEKNĒ” TEĀTRA TRUPAS “ARTISTI” TV ĪSFILMA “SPRĪDĪTIS”