Ziemassvetki 2014

Biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” pateicas PII “Bitīte” vadītājai Vilmai Kaļiņinai un visam kolektīvam par sniegto iespēju pavadīt Ziemassvētku pasākumu PII “Bitīte”” telpās.