Projekti

 

BIEDRĪBAS „AUTISMA ATBALSTA PUNKTS RĒZEKNĒ” REALIZĒTIE PROJEKTI:

 

 

  • Biedrība no 2012. gada janvāra- 2013. gada janvārim, kā oficiāls biedrības „Latvijas Autisma apvienība” partneris, piedalījās ESF projekta „Biedrības Latvijas Autisma apvienība” administratīvās kapacitātes stiprināšana” realizācijā;

 

  • No 2013. gada jūnija līdz oktobrim, kā oficiāls biedrības „Latvijas Autisma apvienība” partneris, piedalījās projekta „Bērna ar AST veiksmīgas iekļaušanas soļi sabiedrībā” realizācijā;

 

 

  • No 2014. gada 28. jūlija līdz 2014. gada 1. augustam organizēja „Bērnu ar īpašām vajadzībām vasaras diennakts nometni „Dabas dziednieciskais spēks”;

 

  • Sākot ar 2014. gada 1. aprīli līdz 2014. gada 30. septembrim realizēja sociālā atbalsta projektu „Dabas dziednieciskais spēks” par A/S „Latvijas valsts meži” 2014. gada ziedojuma līdzekļiem;

 

 

  • No 2014. gada 1. septembra līdz 2014. gada 31. oktobrim realizēja projektu „Apceļo rudenīgo Latgali”.

 

  • 2015.gada 28. martā organizētais projekts „Pavasara noskaņa dabā”.