Par mums

Visriebīgākais sabiedrībā – attieksme pret “citādiem” bērniem. Smeldze sirdī, tā ir cīņa par citādo bērnu, kurš atšķiras tikai ar funkciju traucējumiem, kas nav redzami, tikai jūtami uzvedībā, saskarsmē un sociālajā telpā, cilvēku nevēlēšanās, nespēja, neziņa, neiecietība, vienaldzība…….

Biedrība „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” ir dibināta 2012.gada 27.februārī, Rēzeknē. Biedrības mērķis ir personu ar autiska spektra traucējumiem (turpmāk – AST) interešu un tiesību aizsardzība.

 

Latvijā ir ļoti daudzas ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar funkcionālajiem traucējumiem. Visām šīm ģimenēm būt laimīgiem nozīmētu, ka viņu bērns izveseļotos no smagas vai ļaundabīgas slimības, bet šim mērķim ģimenēm nav attiecīgo finanšu līdzekļu.

 

Biedrības „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” galvenie mērķi ir apzināt un sniegt atbalstu vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām (ar invaliditāti), veicināt bērnu invalīdu ar autiskā spektra traucējumiem fizisko un garīgo attīstību, piesaistot nepieciešamos speciālistus, kā arī veicināt šo bērnu pilnīgu integrāciju vispārējā izglītības sistēmā un sabiedrībā.

 

Biedrības mērķi ietver arī informācijas apmaiņu starp līdzīgām organizācijām un sabiedrības informēšanas pasākumus.

 

Biedrībai ir sabiedriska labuma organizācijas statuss.