Ziedotājiem

Labdien!
Biedrībai “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” ir mācību klase, Metālistu ielā 2, Rēzeknē, kurā bērniem ar īpašām vajadzībām sākot ar 2017.gada augustu tiek plānots organizēt sekojošas izglītojošās un attīstošās nodarbības:
• speciālā pedagoga nodarbības;
• logopēda nodarbības;
• mūzikas terapijas grupas nodarbības;
• audiologopēda nodarbības;
• fizioterapijas un masāžas kurss;
• ritma izjūtas nodarbības;
• lietišķā datormācība;
• teātra mākslas pulciņš;
• aerobika īpašo bērnu mammām;
• iknedēļas nodarbības baseinā;
• dažādu speciālistu konsultācijas.
Diemžēl ir jāsecina, ka pašvaldības finansējums ir nepietiekošs kvalitatīvai paredzēto aktivitāšu īstenošanai, jo nepieciešams pašiem algot speciālistus, kuri vadīs paredzētās nodarbības.
Sākot no 2016.gada septembra līdz 2017.gada jūnijam kaut uz vienu nodarbību mūsu klasē bija 54 bērni ar īpašām vajadzībām.
Protams, no savas puses biedrība aktīvi piedalīsies izsludinātajos projektu konkursos, bet, lai neapstātos šis process ir nepieciešama finansiālā vai arī materiāla palīdzība.
Ja vēlaties atbalstīt mūsu biedrības darbu un centienus uzlabot cilvēku ar autiska spektra traucējumiem dzīvi, esiet laipni aicināti atbalstīt apvienību ar ziedojumu! Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tātad arī Jums pienāksies nodokļu atlaides.

Pārskaitījumu var veikt uz bankas kontu ar norādi “ziedojums”:

Nosaukums: Biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008190588
Juridiskā adrese Kr.Valdemāra iela 4-70, Rēzekne, LV-4601
Bankas rekvizīti:
Bankas nosaukums AS SWEDBANK
Bankas SWIFT kods HABALV22
Projektam paredzētā IBAN konta numurs LV09HABA0551034689577

Palīdzot citiem, palīdzi sev! Informācija par biedrību pieejama šeit: http://www.autismsrezekne.lv

Ar cieņu,
Biedrības “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”
valdes loceklis Edgars Šilins
edavs@inbox.lv, tālr. 26184413

 

 

 

 

Anastasija Burova, 4 gadi, Rēzekne

 
anastasija_burova

Nepieciešama summa: 2748.33 EUR
Saziedots: 1700.00
Ziedotāju saraksts: Prikule Laura, Svetlana Nesterova, Roberts Švānbergs, Tauriņš Aivars, Velta Zaļūksne, Vladimirs Ivanovs, Silvija Kuzmina, Svetlana Musatova, Kaspars Purvlicis, Marija Vilde

 
Anastasijai ir uzstādīta diagnoze – Antenatāls CNS bojājums. Sasniedzot 2,5 gadu vecumu, meitene sāka spert pirmos soļus. Kustības bija nestabilas un saspringtas. Pašlaik Anastasija joprojām nerunā, nespēj izpildīt vienkāršus lūgumus, nespēj ilgi koncentrēt uzmanību, ir problēmas ar komunikāciju. Visu šo laiku meitene nemitīgi ir veikusi rehabilitācijas, apmeklējusi logopēdu, reitterapiju, veikusi fizioterapijas procedūras un cītīgi darbojās mājās, bet bērna attīstība virzījās uz priekšu ļoti lēnā tempā. Beidzot ārsti Sanktpēterburgas neiroloģijas centrā ir devuši cerības, ka Anastasija varētu izveseļoties, bet, lai tas notiktu, procedūru kursam nepieciešami lieli finansiālie līdzekļi.

 
 

Anna un Sofija Pjankovas, 4 gadi, Rēzekne

 
anna_un_sofija_pjankovas

Nepieciešama summa: 21OO EUR
Saziedots: 575.00 EUR

Santa Skapste, Kristīne Verpele, Raimonds Sirica, Inese Burnicka-Muižniece, Gaida Ciematniece, Liene Kovaļevska, Dagnija Millere-Balandīna, Igors Lukašanecs, Samanta Peipiņa, Laura Saulīte, Iveta Kūla, Rihards Beikerts, Vineta Ore, Dace Tuvikene, Margita Pleikšne, J.Gaigalniece-Zeļenova, Aivars Grāvis, Lana Korvjačenko, Aija Kņazeva, Arvis Mucenieks, Tatjana Ščupaka, Ilze Merija-Meri, Madara Ločmele, Gunta Imeņinova, Lita Kokoreviča, Snežana Caregradska, Valdis Bigelis, Līga Harlinska, Anita Tērauda, Natālija Pleikšne, Elīna Meļakova, Agnese Eriņa, Atis Beitiņš, Ivita Klagiša, Sandis Lazdiņš, Aija Kramiņa, Dace Nogobode, Alise Ārgule, Artūrs Klodčiks, SIA FIXCMS, Roberts Zalcmanis, Iļja Meteļkovs, Maruta Karačkova, Dmitrijs Rakļinskis, Simona Lucatniece

 
4 gadīgās dvīņu māsiņas Anna un Sofija kopā ar vecākiem un lielo brāli dzīvo Rēzeknē. Abas māsiņas ir smagi slimas. Meitenītēm konstatēti jaukti specifiski attīstības traucējumi, valodas attīstības aizture, kas saistīta ar intelektuālās attīstības aizturi.
Aptuveni 2 gadu vecumā Annas un Sofijas attīstība apstājās. Meitenītes vairs neatsaucās uz savu vārdu, neiesaistījās rotaļās ar citiem bērniem, neveidoja acu kontaktu. Uzmanība bija nenoturīga, neizrādīja interesi par citiem bērniem, apkārt notiekošo. Abām māsiņām valodas attīstība atbilst 6 mēneši veca bērna līmenim. Viņas nerunā, tikai izdod skaņas savā valodā. Dažreiz atsaucās uz savu vārdu. Meitenītes neuztver un nespēj reaģēt uz norādījumiem.
Lai veicinātu māsiņu fizisko un intelektuālo attīstību un bērnu stāvoklis vēl vairāk nepasliktinātos, ģimene apmaksā logopēdu, ergoterapeitu, psihologu. Reitterapijas nodarbības līdz šim vecāki nodrošināja no saviem līdzekļiem, bet šobrīd visas terapijas apmaksāt grūti. Ģimene vēršas pie ziedotājiem pēc palīdzības.