Ziedotājiem

Labdien!
Biedrībai “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” ir mācību klase, Metālistu ielā 2, Rēzeknē, kurā bērniem ar īpašām vajadzībām sākot ar 2017.gada augustu tiek plānots organizēt sekojošas izglītojošās un attīstošās nodarbības:
• speciālā pedagoga nodarbības;
• logopēda nodarbības;
• mūzikas terapijas grupas nodarbības;
• audiologopēda nodarbības;
• fizioterapijas un masāžas kurss;
• ritma izjūtas nodarbības;
• lietišķā datormācība;
• teātra mākslas pulciņš;
• aerobika īpašo bērnu mammām;
• iknedēļas nodarbības baseinā;
• dažādu speciālistu konsultācijas.
Diemžēl ir jāsecina, ka pašvaldības finansējums ir nepietiekošs kvalitatīvai paredzēto aktivitāšu īstenošanai, jo nepieciešams pašiem algot speciālistus, kuri vadīs paredzētās nodarbības.
Sākot no 2016.gada septembra līdz 2017.gada jūnijam kaut uz vienu nodarbību mūsu klasē bija 54 bērni ar īpašām vajadzībām.
Protams, no savas puses biedrība aktīvi piedalīsies izsludinātajos projektu konkursos, bet, lai neapstātos šis process ir nepieciešama finansiālā vai arī materiāla palīdzība.
Ja vēlaties atbalstīt mūsu biedrības darbu un centienus uzlabot cilvēku ar autiska spektra traucējumiem dzīvi, esiet laipni aicināti atbalstīt apvienību ar ziedojumu! Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tātad arī Jums pienāksies nodokļu atlaides.

Pārskaitījumu var veikt uz bankas kontu ar norādi “ziedojums”:

Nosaukums: Biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008190588
Juridiskā adrese Kr.Valdemāra iela 4-70, Rēzekne, LV-4601
Bankas rekvizīti:
Bankas nosaukums AS SWEDBANK
Bankas SWIFT kods HABALV22
Projektam paredzētā IBAN konta numurs LV09HABA0551034689577

Palīdzot citiem, palīdzi sev! Informācija par biedrību pieejama šeit: http://www.autismsrezekne.lv

Ar cieņu,
Biedrības “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”
valdes loceklis Edgars Šilins
edavs@inbox.lv, tālr. 26184413