Ziedotājiem

Labdien!
Biedrībai “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” ir mācību klase, Metālistu ielā 2, Rēzeknē, kurā bērniem ar īpašām vajadzībām sākot ar 2017.gada augustu tiek plānots organizēt sekojošas izglītojošās un attīstošās nodarbības:
• speciālā pedagoga nodarbības;
• logopēda nodarbības;
• mūzikas terapijas grupas nodarbības;
• audiologopēda nodarbības;
• fizioterapijas un masāžas kurss;
• ritma izjūtas nodarbības;
• lietišķā datormācība;
• teātra mākslas pulciņš;
• aerobika īpašo bērnu mammām;
• iknedēļas nodarbības baseinā;
• dažādu speciālistu konsultācijas.
Diemžēl ir jāsecina, ka pašvaldības finansējums ir nepietiekošs kvalitatīvai paredzēto aktivitāšu īstenošanai, jo nepieciešams pašiem algot speciālistus, kuri vadīs paredzētās nodarbības.
Sākot no 2016.gada septembra līdz 2017.gada jūnijam kaut uz vienu nodarbību mūsu klasē bija 54 bērni ar īpašām vajadzībām.
Protams, no savas puses biedrība aktīvi piedalīsies izsludinātajos projektu konkursos, bet, lai neapstātos šis process ir nepieciešama finansiālā vai arī materiāla palīdzība.
Ja vēlaties atbalstīt mūsu biedrības darbu un centienus uzlabot cilvēku ar autiska spektra traucējumiem dzīvi, esiet laipni aicināti atbalstīt apvienību ar ziedojumu! Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tātad arī Jums pienāksies nodokļu atlaides.

Pārskaitījumu var veikt uz bankas kontu ar norādi “ziedojums”:

Nosaukums: Biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008190588
Juridiskā adrese Kr.Valdemāra iela 4-70, Rēzekne, LV-4601
Bankas rekvizīti:
Bankas nosaukums AS SWEDBANK
Bankas SWIFT kods HABALV22
Projektam paredzētā IBAN konta numurs LV09HABA0551034689577

Palīdzot citiem, palīdzi sev! Informācija par biedrību pieejama šeit: http://www.autismsrezekne.lv

Ar cieņu,
Biedrības “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”
valdes loceklis Edgars Šilins
edavs@inbox.lv, tālr. 26184413

 

 
Vadims Moisejevs, 4 gadi, bērnības autisms
 
Vadims Moisejevs

Nepieciešama summa: 16OO EUR
Saziedots: 1473,00 EUR

Ziedotāji: Jekaterina Popandopulo, Jānis Jenerts, SIA TRIPLEX, Aina Ābola, Sandra Stirāne, Viktors Sazonovs, SIA STREET BURGERS LATVIA, Zane Pelūde, Edvards Lorencs, SIA ASTRA RA, BOX HOMES NORGE SIA, Iveta Briede, Miroslavs Puhaļskis, Aigars Rags, Jānis Rozentāls, Inga Liepiņa, Dmitrijs Rakļinskis, Artūrs Klodčiks, Jānis Jenerts

 
PALĪDZĒSIM VADIMAM TURPINĀT IESĀKTO!

Vadimam ir 4 gadiņi, un ārēji viņš izskatās kā pavisam parasts puisēns, kuram šķietami nevarētu būt nekādu problēmu ar attīstību. Taču viņš baidās no komunikācijas ar cilvēkiem un nerunā. Vadims apmeklē logopēdisko bērnudārzu un autisma atbalsta centru Rēzeknē, kur viņš tiek nodarbināts dažādās nodarbībās (logopēds, audiologopēds, speciālais pedagogs utt.). Pateicoties autisma atbalsta punktam Rēzeknē, mēs uzzinājām par neiroloģisko centru Sanktpēterburgā.
Ar autisma atbalsta punkta Rēzeknē un labsirdīgu cilvēku palīdzību puisēns ir izgājis pirmo četrpadsmit dienas ilgo rehabilitācijas un diagnostisko izmeklējumu kursu. Pēc pareizi piemeklēta ārstniecības kursa un diagnozes noteikšanas Vadima veselības stāvoklis stipri uzlabojās. Viņš sāka komunicēt ar citiem bērniem un pārstāja baidīties no svešiem cilvēkiem, ir sācis labāk uztver apkārtējo pasauli un pamazām sāk runāt. Sanktpēterburgas klīnikas “Doktrīna” ārsti ir devuši cerību, ka puisēns izveseļosies un kļūs tāds pats kā citi bērni. Taču, lai to panāktu, Vadimam ir jāiziet otrs 10 dienas ilgs rehabilitācijas kurss, kura izmaksas ir 1600 eiro. Mēs lūdzam jūsu palīdzību, jo paši nespēsim savākt tik lielu naudas summu tik īsā laika posmā, jo viņa ārstēšanas kurss tiks uzsākts 2. augustā. Ļoti ceram, ka atradīsies atsaucīgi cilvēki, kas mums palīdzēs savākt nepieciešamo naudas summu. Ar cieņu Vadima mamma.

Вадиму 4 годика,на вид обыкновенный мальчик,по которому нельзя сказать что у него проблемы в развитие.Изначально Вадим боялся общения с людьми и не говорил.Он посещает логопедический садик и центр аутизма в Резекне.Там с ним проводят занятия (логопед, аудиологопед, спецпедагог и т.д.). Благодаря центру аутизма в Резекне мы узнали о нейрологическом центре в Санкт-Петербурге.
С помощью центра аутизма в Резекне и добросердечных людей мальчик прошел первый 14 дневной курс реабилитации и все диагностики. Здоровье Вадима после получения правильного лечения и установленного диагноза намного улучшалось. Вадим стал общаться с другими детками и перестал бояться чужих людей, начал лучше воспринимать окружающий мир и начинает говорить. Врачи из клиники “Доктрина” Санкт Петербург дали надежду что мальчик поправиться и станет как обычные дети. Но для этого мальчику надо пройти второй 10 дневной курс реабилитации стоимость которого составляет 1600евро. Мы просим о помощи так как мы не сможем собрать такую сумму за такой короткий срок, Вадима лечение начнется 2 августа. Надеямся что найдутся добрые люди которые помогут нам собрать необходимые средства . С уважением мама Вадима..

 
Pārskaitījumu var veikt uz bankas kontu ar norādi “ziedojums Vadimam”:

Nosaukums: Biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008190588
Juridiskā adrese Kr.Valdemāra iela 4-70, Rēzekne, LV-4601
Bankas rekvizīti:
Bankas nosaukums AS SWEDBANK
Bankas SWIFT kods HABALV22
Projektam paredzētā IBAN konta numurs LV09HABA0551034689577