Ziedotājiem

“Biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” vēlas Jūs uzaicināt kļūt par mūsu sadarbības partneri 2017.gadā, palīdzot organizēt attīstošās nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām, kā arī sniegt finansiālu atbalstu, lai varētu nosūtīt uz rehabilitāciju Krievijā vismaz 10 (desmit) bērnus ar autisma iezīmēm.

2016.gada novembrī uz Rēzekni atbrauca minētās klīnikas speciālisti (neirologs un psihologs), lai apskatītu vēl 16 (sešpadsmit) bērnus, un noteica tos bērniņus, kuriem šī klīnika ir spējīga palīdzēt.

Ja vēlaties atbalstīt biedrības darbu un centienus uzlabot cilvēku ar autisma spektra traucējumiem dzīvi, esiet laipni aicināti atbalstīt apvienību ar ziedojumu! Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Informācija par sadarbību

 

Nosaukums: Biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008190588
Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 4-70, Rēzekne, LV-4601
Bankas rekvizīti: Bankas nosaukums
AS SWEDBANK Bankas SWIFT kods HABALV22
Konta numurs: LV09HABA0551034689577

 

Pārskaitījumu var veikt uz bankas kontu ar norādi “Ziedojums” (LŪGUMS NORĀDĪT KONKRĒTĀ BĒRNIŅA VĀRDU, KAM JŪS ZIEDOJAT).

 

LŪGUMS PĒC PALĪDZĪBAS

 

Rēzeknē un Rēzeknes novadā ir vairāk nekā 50 ģimeņu, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, tāpēc arī šogad vēlamies lūgt atbalstu dažādu aktivitāšu organizēšanā, lai palīdzētu mūsu bērniem atveseļoties un gūt pozitīvas emocijas.

Biedrībai “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” tagad ir jauna telpa, mācību klase, Metālistu ielā 2, Rēzeknē, kurā bērniem ar īpašām vajadzībām tiek organizētas sekojošas izglītojošās un attīstošās nodarbības:

  • ergoterapeita nodarbības;

  • logopēda un audiologopēda nodarbības;

  • mūzikas un mākslas terapiju nodarbības;

  • smilšu un ūdens terapiju nodarbības;

  • speciālā pedagoga konsultācijas.

Diemžēl ir jāsecina, ka pašvaldības finansējums ir nepietiekošs kvalitatīvai paredzēto aktivitāšu īstenošanai, jo nepieciešams pašiem algot speciālistus, kuri vadīs paredzētās nodarbības, bez tam telpa ir vienkārši jāiekārto bērnu ar īpašām vajadzībām apmācībai (attiecīgas mēbeles, televizors, mūzikas centrs, atpūtas stūrītis).

Sākot no 2016.gada janvāra līdz 2016.gada novembrim kaut uz vienu nodarbību mūsu klasē bija 51 bērns ar īpašām vajadzībām.


Protams, no savas puses biedrība aktīvi piedalīsies izsludinātajos projektu konkursos, bet, lai
neapstātos šis process, ir nepieciešama finansiālā vai arī materiāla palīdzība..

Konkrētās aktivitātes norisinās jau sākot ar 2016. gada septembri.

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Detalizēts aktivitātes apraksts

Aktivitātes īstenošanai paredzētās budžeta izmaksu pozīcijas (norādīt numuru)

1.

Speciālistu atalgojums

Projekta ietvaros paredzēts, ka ar bērniem 2 reizes mēnesī darbosies sekojoši speciālisti:

Logopēds;
Ergoterapeits;
Audiologopēds;
Speciālais pedagogs;
Mūzikas terapeits;
Mākslas terapeits.

700,00 EUR (speciālistu darba apmaksa vienam mēnesim, ietverot visus nodokļus un nodevas)

Pārskaitījumu var veikt uz bankas kontu ar norādi „ziedojums”:

 

Nosaukums:

Biedrība „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”

Vienotais reģistrācijas Nr.

40008190588

Juridiskā adrese

Kr.Valdemāra iela 4-70, Rēzekne, LV-4601

Bankas rekvizīti:

Bankas nosaukums

AS SWEDBANK

Bankas SWIFT kods

HABALV22

Projektam paredzētā IBAN konta numurs

LV09HABA0551034689577

 

Palīdzot citiem, palīdzi sev!