Mācību klase

Biedrībai „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” tagad ir sava mācību klase!

 

Pateicoties daudzu ziedotāju atbalstam, tika izremontēta un pielāgota telpa Metālistu ielā 2, Rēzeknē. Ar visu ziedotāju sarakstu Jūs varat iepazīties mūsu mājas lapā www.autismsrezekne.lv  sadaļā Atbalstītāji). Šajā telpā Biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” ir ierīkojusi mācību klasi, kurā bērniem ar īpašām vajadzībām tiek organizētas sekojošas nodarbības:

 

  • ergoterapeita nodarbības;
  • logopēda un audiologopēda nodarbības;
  • mūzikas un mākslas terapiju nodarbības;
  • smilšu un ūdens terapiju nodarbības;
  • speciālā pedagoga nodarbības.

 

2016. gadā sadarbībā ar Labklājības ministriju esam plānojuši veikt bērnu
ar īpašām vajadzībām apmācību. Labklājības ministrijas piešķirtā
finansējuma 2016.gadam ietvaros 2 672 euro apmērā plānots speciālistu,
kuri vadīs paredzētās nodarbības, algošanai, kā arī mācību telpu
iekārtošanai.

 

 

Ar bērniem darbojas zinoši un autisma specifiku saprotoši speciālisti, kas ir ieinteresēti darboties ar šiem bērniem, kā piemēram audiologopēde Baiba Čodore, kuras patstāvīgā darba vieta ir rehabilitācijas centrs „Vaivari”, ergoterapeite Liene Biķerniece no Līvānu novada, speciālā pedagoģe Ilona Bruskovska. Biedrība veiksmīgi sadarbojas ar Yamaha mūzikas skolu, kuras pasniedzēja Iveta Ķepule sniedz bērniem interesantas un aizraujošas mūzikas terapijas nodarbības. Mūsu mācību klasē nodarbības vada arī nesen augstskolu beigusī  logopēde Laura Bērziņa. Reizi mēnesī tiek aicināti un nāk uz klasi jauniešu centra „Draugu centrs” jaunieši un vada radošās darbnīcas. Darbnīcās tiek iesaistīti arī brīvprātīgie ārzemju jaunieši, kuriem arī ir bijusi saskarsme ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Atsevišķs paldies Jānim, Villijam un Marinai.

Visi minētie speciālisti pārzina autisma specifiku un tā īpatnības, tāpēc bērni nodarbībās iesaistās un darbojas katrs cik spēj un prot! Mūsu klasē galvenā prioritāte ir cieņa pret bērniem un spēja pielāgoties katram bērnam.

Pateicoties SIA „MOLLER AUTO” finansiālajam atbalstam tika iegādāti smilšu kino galds, smilšu un ūdens terapijas galds, kā arī citi palīgmateriāli un aprīkojums, lai nodarbības būtu aizraujošas un interesantas pašiem bērniem. Paldies sakam arī Zanei Buharinai par mīkstajām rotaļlietām un grāmatām.

Pateicoties Rēzeknes sporta pārvaldes vadīitājam Nikolajam Krilovam un sporta bāzes vadītājam Jaroslavam Ivanovam, kopš šī gada janvāra bērniem ir pieejamas arī nodarbības 5.vidusskolas baseinā, kuras vada pieredzējis un zinošs treneris Aivars Kaupužs.
No visas sirds pateicamies Saeimas deputātam Ivanam Ribakovam, Rēzeknes pilsētas domes izpilddirektoram Raimondam Oļehno, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājam Arnoldam Drelingam, Rēzeknes 5.vidusskolas direktorei Vijai Poikānei un visam 5.pamatskolas kolektīvam par sniegto atbalstu idejas īstenošanā.

Atsevišks paldies SIA „Projektēšanas birojds AUSTRUMI”, SIA „MS-IDI” un SIA „EV HOLDING” un Vasīlijam Rožkovam, kā arī Rēzeknes pilsētas domei, Rēzeknes novada pašvaldībai un Līvānu novada domei par neatsveramu finansiālu atbalstu visā mūsu biedrības pastāvēšanas laikā.
Ja vēlaties atbalstīt mūsu biedrības darbu un centienus, palīdzēt attīstīties un pilnveidoties šiem bērniem, esiet laipni aicināti atbalstīt apvienību ar ziedojumu! Ziedot var gan biedrībai kopumā, gan konkrētam bērniņam. Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tātad arī Jums pienāksies nodokļu atlaides.

 

Pārskaitījumu var veikt uz bankas kontu ar norādi “ziedojums”:

Nosaukums: Biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008190588
Juridiskā adrese Kr.Valdemāra iela 4-70, Rēzekne, LV-4601
Bankas rekvizīti:
Bankas nosaukums
AS SWEDBANK
Bankas SWIFT kods HABALV22
Projektam paredzētā IBAN konta numurs LV09HABA0551034689577

 

Palīdzot citiem, palīdzi sev!

Informācija par biedrību pieejama šeit: http://www.autismsrezekne.lv

Ar cieņu,
Biedrības Autisma atbalsta punkts Rēzeknē
valdes loceklis Edgars Šilins

 

 

Biedrību atbalsta Labklājības ministrija

 

 

lm-logo