Projekts “Apceļo rudenīgo Latgali”

Projekts "Apceļo rudenīgo Latgali"Sadarbībā  ar „Latvijas vides aizsardzības fondu” no 2014. gada 1. septembra līdz 2014. gada 31. oktobrim Biedrība „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” organizēja 4 (četras) ekskursijas uz dažādām Latgales vietām bērniem ar īpašām vajadzībām.

Projekta „Apceļo rudenīgo Latgali” galvenais mērķis bija veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un motivēt viņus aktīvai darbībai vides un dabas resursu taupīšanā, kā arī izzināt Latgales skaistākās vietas un novada daudzveidīgo dabu.

Ekskursijas norisinājās profesionāla gida pavadībā, tika apskatīti pilskalni, ezeri, dabas takas un parki, kā arī dažādas arhitektoniski un mākslinieciski vērtīgas celtnes Ludzas un Kārsavas, Daugavpils, Preiļu, Riebiņu un Līvānu novados. Bērniem tika sniegta detalizēta informācija par apskatāmajiem objektiem, kā arī tika diskutēts par dabu un vidi, tādējādi aktualizējot šī aspekta nozīmi indivīda un sabiedriskajā dzīvē.

Projekta noslēgumā tika organizēta izstāde, izvietotas fotogrāfijas no ekskursijām, kā arī to laikā savāktie dabas eksponāti un bērnu pašu rokām darinātās kompozīcijas.

Biedrības „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” dalībnieki pateicas visiem, kas palīdzēja īstenot šo projektu un 20 (divdesmit)  bērniem ar īpašām vajadzībām deva iespēju gūt neaizmirstamus iespaidus, kā arī izbaudīt un apskatīt rudenīgo Latgales dabu.