PROJEKTS „ATBALSTS BĒRNIEM AR AUTISMU”

Pateicoties LR Labklājības ministrijas sniegtajam finansiālajam atbalstam, sākot ar 2018.gada 1.augustu līdz 2018.gada 15.decembrim biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” realizēs projektu „Atbalsts bērniem ar autiskā spektra traucējumiem”, nodrošinot BEZMAKSAS nodarbības 32 bērniem ar autiskā spektra traucējumiem.
Pasākuma ietvaros realizēto aktivitāšu tiešā mērķa grupa būs 32 (trīsdesmit divi) Rēzeknes pilsētas Rēzeknes novada, Ludzas novada, Kārsavas novada, Līvānu novada, Preiļu novada, Madonas novada un Viļānu novada bērni ar autiskā spektra traucējumiem vecumā no 6 līdz 18 gadiem, pasākumā iesaistīto bērnu vecāki (kopā 32 personas) ir netiešā mērķa grupa, kurai pasākuma laikā sniegtais informatīvais atbalsts tiešā veidā ietekmēs pasākuma īstenošana un ilgtermiņā arī rezultātu uzturēšanu.

Projekta kopējā summa ir EUR 9000,00, kura tiks izlietota sekojošu speciālistu darba samaksai:
Speciālais pedagogs Ilona Bruskovska
Mūzikas pedagoģe Iveta Ķepule
Audiologopēde Baiba Čodore
Ergoterapeite Liene Bikerniece
Psihologs Aija Brokāne
Fizioterapeits Aivars Kaupužs
Masieris Aldis Ciukmacis
Teātra pulciņa vadītājs Kārlis Tols
Pašaizsardzības pulciņa vadītājs Viktors Kostins